Obsah

Navigace

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Karlem  Malým    kterému jsou podřízeni:

  • Odborný referent – účetní: Jitka Vašáková
  • Odborný referent – evidence obyvatel: Mgr. Lenka Lipertová
  • Obecní lesní – veřejná zeleň: Jiří Kadlec

 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:

Členové rady

 Malý Karel - starosta
 Polák Vlastimil - místostarosta
 Kohoutová Romana
 Šindelář Jiří
 Staněk Petr

 

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Kontrolní výbor
 Ing.Karas Jiří
 Polák Karol
 Ing. Pašek Jiří
 Soukup Václav
 Malá Vlasta
 

Finanční výbor

 Ing.Kreuzman Vojtěch
 Ing.Regner Miroslav
 Prusík Vladimír
 Maříková Iveta 
 Ing. Tyrner Tomáš
 
Komise pro 900 let obce
 Šatra Petr
 Macánová Miluše
 Brabenec Václav
 Dolejšová Jaroslava
 Smola Václav
 
Kulturní a společenská komise
 Macánová Miluše
 Dolejš Pavel
 Berceliová Hana
 Šlesingerová Marie
 Auspergerová Danuše
 Fialová Jana