Obsah

O knihovně

Knihovna byla v obci zřízena 22. listopadu 1927. Knihovník Václav Bureš čp. 12 do ní zakoupil 92 svazků. V roce 1928 bylo přikoupeno dalších 54 a celkový počet dosáhl 146 svazků. V pátek 16. května 1952 byla obecní knihovna otevřena ve školní budově. V následujícím roce došlo k přesunutí do Fialovny. V pozdější době zažila ještě dvě stěhování. Od roku 1988 se nachází v I. patře budovy Obecního úřadu Dnešice (budova bývalé obecní školy). Knihovna eviduje cca 4 500 svazků a od r. 2010 i pravidelně obměňovaný výměnný knižní fond z knihovny města Dobřan.

Knižní fond od počátku knihovny v obci je řádně veden v knize „Přírůstkový seznam“ a byl dělen do kategorií: B – beletrie (literatura pro dospělé)
                           M a MN – literatura pro mládež a děti a naučná pro mládež
                           N, NS a NZ – naučná společenská literatura.
V dnešní době se používají pro nové knihy pouze značky B (beletrie), M (pro mládež), NM (naučná pro mládež) a N (naučná). Dále jsou knihy značeny barevnými pruhy na hřbetě knihy pro snazší orientaci čtenáře. Půjčování knih a internet pro veřejnost jsou zdarma.

Knihovna zajišťuje po dohodě donáškovou službu pro nepohyblivé občany.