Obsah

 

                                    .

- 1 -

Listinnými dokumenty doložené skutečnosti ze života obce Dnešice a jejích obyvatel

 

                Obec Dnešice byla založena patrně v údolí potoka, který je tvořen vodou z Oplota, Soběkur a přítokem od Přestavlk. I v současné době je část obce rozložena v údolí tohoto potoka, který nese název Dnešický, ale větší část obce se již rozprostírá na svazích Hůrky (423 m) a  Kozlice (415 m). Dnešický potok se vlévá u obce Vodní Újezd do řeky Radbuzy, pak do Berounky, Vltavy a jako součást Labe končí jeho vody v Severním moři.

                Řeka Radbuza zde není zmíněna náhodou, což zjistíme nakonec.

 

Stáří obce

               

    První písemná zmínka o obci je z r. 1115. V té je uvedeno, že kníže Vladislav daroval dnešický kostel a jeho popluží Kladrubskému klášteru. Když měla tenkrát obec již kostel, znamená to, že byla dosti velká a jistě několik desetiletí stará. Patrně tedy vznikla nejpozději v XI. století.

    Po čtyřiceti letech prodanou část obce a čtyři rodiny byly prodány klášteru Pomuckému (Nepomuk). Prodanou část obce klášter Kladrubský zpět vykoupil za 300 hřiven.

   Část původních Dnešic patrně stála někde v místech, kudy dnes vede silnice z Dnešic do  Soběkur (zřejmě poblíže potoka). Tato část obce ale byla patrně začátkem XIV. století stržena velkou vodou.

    V XV. století se dostaly Dnešice Chřínovcům z Chřínova a byly drženy původně k Merklínu, později k Bukové. Ve druhé polovině XVI. století se staly součástí chlumčanského panství,jehož majitelem byl Diviš František Vratislav,svobodný pán z Mitrovic na Kasejovicku. Roku 1712 koupil Dnešice hrabě Ferdinand Morzin, který obec připojil k Dolní Lukavici.  pokračování