Obsah

 

Základní informace o Czech POINTU

.

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

·      Výpisy z veřejných evidencí

·      * Obchodní rejstřík

·      * Živnostenský rejstřík

·      * Katastr nemovitostí

·      * Výpis z bodového hodnocení řidiče

·      * Vydání ověřeného výstupu ze seznamu dodavatelů

·      * Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 

·      Výpisy z neveřejných evidencí:

·      * Rejstříku trestů

 

C e n í k

Evidence                   

Cena za 1. strana

 

Cena za každou další i započatou

stranu

Obchodní rejstřík

 100,-

50,- 

Živnostenský rejstřík

 100,-

50,- 

Katastr nemovitostí

 100,-

50,- 

Rejstřík trestů

 100,-

Výpis bodů

100,-

50,-

Ověřený  výstup ze SD

100,-

50,-

Podání do reg. autovraků

100,-

50,-

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů - Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.