Obsah

ČOV přestavba

ČOV přestavba

V roce 2009 začala přestavba staré čistírny odpadních vod.

V srpnu 2010 byla stavba ukončena. Stavbu prováděla fa.STREICHER.